Uitnodiging jaarvergadering BOV op 20 april 2016
De aanvang is om 19:30u en eindigt om 21:00u.
Daarna is er gelegenheid tot informeel contact.

Vreewijkhuis

 

Agenda:


Opening
Mededelingen
Notulen vorige vergadering

 

Bespreking verslagen:

  1. jaarverslag
  2. secretarieel verslag
  3. financieel verslag

Bestuursverkiezing (her)verkiezing bestuursleden, aan- en aftreden bestuursleden.
Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden tot 24 maart.
Ontwikkelingen binnen verbetergebied.
Plannen Gemeentebestuur.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

 

F. de Laat
Namens het bestuur