Bewoners Organisatie Vreewijk
Het Vreewijkhuis
Wie zijn wij en wat doen wij:

De Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) behartigt de belangen van alle inwoners van Vreewijk. Ze is aanspreekpunt voor de overheid met betrekking tot participatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die de bewoners aangaan. Ze organiseert bewonersavonden om de meningen over complexe onderwerpen te horen. Tevens biedt ze een baliefunctie in de vorm van Het Trefpunt, waar bewoners terecht kunnen met vragen en problemen. Ook geeft ze wijkkrant "De Vreewijker" uit.